Geoportal Łączna - skarżyski - Pozwolenia na budowę Łączna - skarżyski

Pozwolenia na budowę Łączna - skarżyski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Łącznej

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Łącznej. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Łącznej. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Łącznej

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Łącznej. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa linii kablowych nn wraz z budową złączy kablowo-pomiarowych nn, przebudowa przyłącza napowietrznego nn, rozbiórka sieci nn
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.2.16.2021.TW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-12
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Skarżysko-Kamienna,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa linii kablowych nn wraz z budową złączy kablo-pomiarowych nN, rozbiórka sieci nn
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.2.15.2021.MP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-12
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Skarżysko-Kamienna,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa linii kablowej średniego napięcia, budowa napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.153.2021.KK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20, 26-100 Skarżysko-Kamienna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny z instalacjami
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.134.2021.KK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20, 26-100 Skarżysko-Kamienna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6741.9.2021.KP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20, 26-100 Skarżysko-Kamienna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz zbiornikiem na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.115.2021.MP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20, 26-100 Skarżysko-Kamienna
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa i nadbudowa budynku garażowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.113.2021.TW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20, 26-100 Skarżysko-Kamienna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, co. elektryczną oraz c.o.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.107.2021.KP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20, 26-100 Skarżysko-Kamienna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami: wod-kan, co., elektryczną, gazową
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.105.2021.KP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20, 26-100 Skarżysko-Kamienna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.98.2021.KK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20, 26-100 Skarżysko-Kamienna
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Łączna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: