Geoportal Lanckorona - wadowicki - Pozwolenia na budowę Lanckorona - wadowicki

Pozwolenia na budowę Lanckorona - wadowicki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Lanckoronie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Lanckorony. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Lanckoronie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Lanckorony

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Lanckoronie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego wraz z instalacjami oraz przydomową oczyszczanią ścieków w ramach zabudowy zagrodowej związanej z prod. rolniczą
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0550/2021/6740.4.31.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wadowice, ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: 057/2021/6743.4.49.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wadowice,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbudowa sieci gazowej PE fi 63 oraz budowa przyłącza gazowego PE fi 25
  Nr wniosku/zgłoszenia: 052/2021/6743.4.42.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wadowice,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa sieci gazowej MOP 0,5 MPa wraz z przyłączami gazu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 046/2021/6743.4.38.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-07
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wadowice,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budow abudynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami, przydomową oczyszczalnią ścieków oraz zbiornikiem na wody opadowe
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0267/2021/6740.4.15.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wadowice, ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice
  Status: Decyzja pozytywna
 • budoa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wydzielonym pomieszczeniem gospodarczym z instalacjami w ramach zabudowy zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0226/2021/6740.4.13.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wadowice, ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0209/2021/6740.4.12.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wadowice, ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego , zbiornika na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0176/2021/6740.4.10.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wadowice, ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku miesklanego jednorodiznnego z instalacjami, infrastrukturę techniczną i urządzeniami budowlanymi
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0134/2021/6740.4.7.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wadowice, ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice
  Status: Decyzja pozytywna
 • nadbudowa i rozbudowa budynku usługowego o poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne z instacjami i schodami zewnętrznymi
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0084/2021/6740.4.5.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wadowice, ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Lanckorona

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: