Geoportal Lgota Wielka - radomszczański - Pozwolenia na budowę Lgota Wielka - radomszczański

Pozwolenia na budowę Lgota Wielka - radomszczański

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Lgocie Wielkiej

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Lgoty Wielkiej. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Lgocie Wielkiej. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Lgoty Wielkiej

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Lgocie Wielkiej. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (zewnętrzna instalacja :wod-kan, elektryczna
  Nr wniosku/zgłoszenia: 8975/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-02
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Radomsko,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Przebudowa i budowa sieci el-en. SN -15 kVi n N-0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: 1884/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa naziemnego zbiornika LPG V 2700 dm3 wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazu płynnego dla potrzeb budynku mieszkalnego projekt zamienny
  Nr wniosku/zgłoszenia: 824/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszaklnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną ( przydomowa oczyszczalnia ścieków)
  Nr wniosku/zgłoszenia: 48496/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu do budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 46969/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Instalacja gazowa zasilana gazem płynnym z baterii butli dla budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 45541/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 40646/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa,nadbudowa i pezbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na budynek mieszkalny
  Nr wniosku/zgłoszenia: 39349/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny LPG
  Nr wniosku/zgłoszenia: 39097/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi i szczelnym zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: 38033/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Lgota Wielka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: