Pozwolenia na budowę Lyski - rybnicki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Lyskach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Lysek. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Lyskach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Lysek

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Lyskach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego, przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączem dla budynku usługowo - gastronomicznego "Dom Przyjęć Kalimera"
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.290.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Rybnik, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego, przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.351.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Rybnik,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego, przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.349.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Rybnik,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Wniosek o przeniesienie decyzji nr 106/2020 (AB.6740.56.2020) z dnia 03.03.2020 r. w sprawie pozwolenia na "budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe oraz wentylacją mechaniczną z rekuperacją"
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.274.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Rybnik, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalngo jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami: wod. - kan., c.o. i elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.266.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Rybnik, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6741.19.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Rybnik, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia D40 PE100 SDR11 RC oraz przyłącza gazu D25 PE100 SDR11RC wraz z punktem redukcyjno - pomiarowym dla potrzeb zasilania budynku jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.322.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Rybnik,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.256.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Rybnik, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz szamba
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.250.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Rybnik, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budyenk mieszkalny jednorodzinny wraz z budową garażu dwustanowiskowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.238.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Rybnik, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Lyski

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: