Pozwolenia na budowę Marianowo - stargardzki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Marianowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Marianowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Marianowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Marianowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Marianowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z zagospodarowaniem ternu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 30614
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Stargard Szczeciński, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa farmy fotowoltaicznej GOGOLEWO 2 wraz z zagospodarowaniem terenu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 27065
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Stargard Szczeciński, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana dec.67/2018 pozwolenie na bud.budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagosp. terenu w zakresie objętym proj. bud. zamiennym, obejmujacym zmiany w projekcie zag.terenu (budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscu zbiornika na nieczystości ciekłe)
  Nr wniosku/zgłoszenia: 17101/20
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-03
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Stargard Szczeciński, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana dec. UA.GY.7351/563/2004 o pozwoleniu bud. letniskowego w zakresie obejmującym zmiany w proj. arch.-bud. oraz proj zag.terenu (wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz budowa zbiornika bezodpływowego)
  Nr wniosku/zgłoszenia: 12984/20
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Stargard Szczeciński, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórks\a budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr 40 w Dzwonowie
  Nr wniosku/zgłoszenia: 10911/20
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-04-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Stargard Szczeciński, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku gospodarczego w Marianowie
  Nr wniosku/zgłoszenia: 4704/20
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-02-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Stargard Szczeciński, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 3409
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-02-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Stargard Szczeciński, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 3408/20
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-02-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Stargard Szczeciński, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana decyzji nr 1094/2018 o pozwoleniu na bud.budynku reklreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie objętym projektem budowlanym zamiennym, obejmującym zmiany w projekcie architektoniczno-budowlanym i projekcie zagospodarowania terenu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 3412/20
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-02-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Stargard Szczeciński, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 3413
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-02-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Stargard Szczeciński, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: