Geoportal Milanów - parczewski - Pozwolenia na budowę Milanów - parczewski

Pozwolenia na budowę Milanów - parczewski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Milanowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Milanowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Milanowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Milanowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Milanowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • magazyn do przechowywania słomy na działce nr 864 obręb Radcze gmina Milanów
  Nr wniosku/zgłoszenia: DOK.6951.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Parczew, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku inwentarskiego typu chlewnia świń na działkach nr 838, 846, 862 obręb Radcze gmina Milanów
  Nr wniosku/zgłoszenia: DOK.6859.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Parczew, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia na budowę udzielonego dec nr 330/17 znak: AZ-VII.6740.317.2017 z dnia 12.12.2017 wydanego przez Starostę Parczewskiego
  Nr wniosku/zgłoszenia: DOK.6242.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Parczew, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 174 obręb Kostry gmina Milanów
  Nr wniosku/zgłoszenia: DOK.6223.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Parczew, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa altany plenerowej w miejscowości Milanów na działce nr 261 obręb Kolonia Milanów gmina Milanów
  Nr wniosku/zgłoszenia: DOK.5878.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Parczew, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 271 obręb Czeberaki gmina Milanów
  Nr wniosku/zgłoszenia: DOK.5446.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Parczew, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa budynku gospodarczego związanego z technologią produkcji rolnej na działce nr 322/3 obręb Kolonia Cichostów gmina Milanów
  Nr wniosku/zgłoszenia: DOK.4494.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Parczew, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wiaty magazynowej i wiaty samochodowej na działce nr 597 obręb Rudno gmina Milanów
  Nr wniosku/zgłoszenia: DOK.4263.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-31
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Parczew, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wiaty na działkach nr 429, 430 obręb Kopina gmina Milanów
  Nr wniosku/zgłoszenia: DOK.3901.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Parczew, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew
  Status: Decyzja pozytywna
 • Modernizacja (przebudowa) chlewni na działce nr 165/1 obręb Kolonia Milanów gmina Milanów
  Nr wniosku/zgłoszenia: DOK.3165.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Parczew, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Milanów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: