Geoportal Mirów - szydłowiecki - Pozwolenia na budowę Mirów - szydłowiecki

Pozwolenia na budowę Mirów - szydłowiecki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Mirowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Mirowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Mirowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Mirowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Mirowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe o poj. 8.0 m3.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.1.67.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Szydłowiec, ul. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.1.54.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Szydłowiec, ul. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci kablowej 15 kV, budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0, 4kV, budowa sieci kablowej 0,4 kV, przebudowa istniejącej sieci napowietrznej 0,4 kV.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.1.53.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Szydłowiec, ul. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ,,Bella", budynku gospodarczego ,,BG-1" oraz szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.1.47.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Szydłowiec, ul. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.1.36.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Szydłowiec, ul. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.1.32.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Szydłowiec, ul. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami (woda, kanalizacja, c.o., instalacja elektryczną), oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.1.30.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-03
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Szydłowiec, ul. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika na ścieki sanitarne
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.390.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Szydłowiec, ul. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Zbijów Duży gm. Mirów
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6743.353.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-10
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Szydłowiec,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbudowa napowietrznej linii nN oświetlenia ulicznego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6743.345.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-03
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Szydłowiec,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Mirów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: