Geoportal Niedźwiada - lubartowski - Pozwolenia na budowę Niedźwiada - lubartowski

Pozwolenia na budowę Niedźwiada - lubartowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Niedźwiadzie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Niedźwiady. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Niedźwiadzie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Niedźwiady

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Niedźwiadzie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa terenu sportowego(budowa boiska wielofunkcyjnego, budowa boiska typu" Orlik", budowa bieżni 200m, budowa skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem, ogrodzenie boisk, montaż kontenerów na sprzęt, budowa oświetlenia terenu, utwardzenie terenu, odwodnienie terenu, montaż małej architektury
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.171.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kat.I).
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.163.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami oraz przydomową oczyszczalnią ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.123.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitanrnej oraz przydomową oczyszczalnią ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.110.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami, zewnętrzną instalacją kanalizacji i szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.104.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnetrznymi, wlzeNN, wewnętrzną siecią wodną i kanalizacyjną i zbiornikiem na ścieki
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.93.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami, zewnętrzną instalacją kanalizacji, wlz eNN i gazową do butli naziemnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIb.6740.86.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wod.-kan., c.o., elektroenergetycznymi oraz zbiornika ścieków sanitarnych
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.87.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wod.-kan., c.o. oraz zewnetrzną instalacją kanalizacyjną z przydomowa oczyszczalnią ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.72.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wod.-kan., c.o., oraz zewnętrzną instalacją kanalizacyjną z przydomową oczyszczalnią ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.70.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Niedźwiada

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: