Działki ewidencyjne Niemce - lubelski

Wyszukiwarka działek na Geoportalu Gminy Niemce:

Nie znaleziono działki

Działki Niemce - interaktywna mapa działek na Geoportalu Gminy Niemce:

Granica administracyjna Gminy Niemce / Numery i granice działek ewidencyjnych
Miejscowości w Gminie Niemce: Baszki, Boduszyn, Ciecierzyn, Dys, Dziuchów, Elizówka, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie-Kolonia, Kawka, Kolonia Bystrzyca, Krasienin, Krasienin-Kolonia, Ludwinów, Łagiewniki, Majdan Krasieniński, Nasutów, Niemce, Nowy Staw, Osówka, Pólko, Pryszczowa Góra, Rudka Kozłowiecka, Stoczek, Stoczek-Kolonia, Swoboda, Wola Krasienińska, Wola Niemiecka, Zalesie

Działka ewidencyjna to wydzielona liniami granicznymi powierzchnia terenu, stanowi najmniejszą jednostkę podziału kraju. Działka ewidencyjna zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych.

Informacje o dowolnej działce ewidencyjnej w Niemcach

Potrzebujesz szczegółowych informacji o dowolnej działce w Niemcach?
  • Wyszukaj właściwą działkę ewidencyjną w Geoportalu Gminy Niemce;
  • Wybierz ją jednym kliknięciem;
  • Wygeneruj Raport o Terenie w serwisie OnGeo.pl!
Wraz z informacjami o działce ewidencyjnej możesz uzyskać szereg istotnych informacji, takich jak: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Niemiec, zagrożenie powodziowe w Niemcach, średnie ceny nieruchomości w Niemcach oraz wiele innych ważnych danych środowiskowych i formalno-prawnych dotyczących wskazanej działki lub terenu.

Obręby ewidencyjne

Wybierz obręb ewidencyjny z listy poniżej. Zostaniesz przekierowany do spisu zawierającego wszystkie działki ewidencyjne wchodzące w skład tego obrębu.

Sprawdź działki w sąsiednich gminach:

Przejdź na nowy: Geoportal Niemce

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: