Pozwolenia na budowę Platerówka - lubański

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Platerówce

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Platerówki. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Platerówce. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Platerówce w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Platerówce dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Platerówce wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Platerówki

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Platerówce. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa linii kablowej SN 20 kV L-800 wraz z współbieżną kanalizacją kablową oraz rozbiórka napowietrznego przewodu światłowodowego w pasie drgowym drogi wojewódzkiej nr 357.
  Nr wniosku/zgłoszenia: IF-AB.7840.5.183.2020.WS
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Dolnośląski, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 369
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lubań, ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbióka części gospodarczej budynku jednorodzinnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 274242
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lubań, ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 111
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-04-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubań, ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 52
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-02-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubań, ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku jednorodzinnego wraz z infrastrutkurą techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 47
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-02-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubań, ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z dojazdami oraz budowa i rozbiórka drogi objazdowej z mostem tymczasowym oraz budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 w miejscowości Platerówka.
  Nr wniosku/zgłoszenia: IF-AB.7840.5.222.2019.ES
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-11-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Dolnośląski, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 339
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lubań, ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z dojazdami oraz sieciami uzbrojenia terenu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 w ramach zadania: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 w km 3+716 w miejscowości Platerówka.
  Nr wniosku/zgłoszenia: IF-AB.7840.5.84.2019.ES
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-04-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Dolnośląski, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
  Status: Decyzja pozytywna
 • wzmocnienie stropu nad parterem budynku OSP we Włosieniu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 102
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-03-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lubań, ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Lubań