Pozwolenia na budowę Przesmyki - siedlecki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Przesmykach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Przesmyk. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Przesmykach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Przesmyk

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Przesmykach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Wykonanie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 1750 l z instalacją wewnętrzną gazu n/c dla budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.7.466.2021.AP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Siedlce, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wykonanie instalacji gazu średniego i niskiego ciśnienia wraz ze zbiornikiem nadziemnym V=4850 l dla potrze4b budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.7.229.2021.AP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Siedlce, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego na maszyny i sprzęt rolniczy oraz trzech silosów a zboże i paszę w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.7.111.2021.AP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Siedlce, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie jednorodzinnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.7.1190.2020.AP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Siedlce, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. do 10 m3 wraz z zagospodarowaniem terenu
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6743.15.156.2020.ES
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-02
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Siedlce,
  Status: Brak sprzeciwu
 • rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego o funkcję mieszkalną i garaż
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.7.1003.2020.AP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Siedlce, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. do 10 m3 w zabudowie jednorodzinnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.7.855.2020.AP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Siedlce, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wiaty parkowej na terenie Zespołu Dworsko Parkowego Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.7.685.2020.AJ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Siedlce, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.7.640.2020.AJ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Siedlce, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
  Status: Decyzja pozytywna
 • Nadbudowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.7.399.2020.AJ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Siedlce, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Przesmyki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: