Pozwolenia na budowę Pysznica - stalowowolski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Pysznicy

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Pysznicy. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Pysznicy. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Pysznicy

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Pysznicy. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Zmiana pozwolenia na budowę AB-P-I-4.6740.50.2021.GT z dnia 22.04.2021 r. w zakresie usytuowania na działce oraz lustrzanego odbicia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami (C.O., wod.- kan., gaz, elektryczne) oraz doziemnymi instalacjami elektryczną [WZL] i gazową), budowa przydomowej rozsączającej oczyszczalni ścieków wraz z doziemną instalacją kanalizacji sanitarnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-P-I-4.6740.91.2021.GT
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Stalowa Wola, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa bud. mieszk. jendorodz. wew. ints. : wod. - kan., elekt., zew. inst. elekt. prowadzona w wykopie, bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe z przyłączem , własne ujęcie wody z przyłączem
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-P-I-4.6740.87.2021.GT
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Stalowa Wola, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego, wew. inst. wod-kan., co, elekt., gaz., zew. inst. gaz. i elekt., przydomowa oczyszalnia ścieków z przyłączem, przyłącz wody
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-P-I-4.6740.81.2021.GT
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Stalowa Wola, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego, wew. inst. wod-kan., co, elekt., gaz., zew. inst. gaz. i elekt., przydomowa oczyszalnia ścieków z przyłączem, przyłącz wody
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-P-I-4.6740.80.2021.GT
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Stalowa Wola, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa bud. mieszk. jednorodz., wew. inst.: wod-kan, CO, elektr. i gaz., zew. inst. : gaz. i elektr. prowadzone w wykopie, przyłącz wody i kan. san.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-P-I-4.6740.76.2021.GT
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Stalowa Wola, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa bud. mieszk. jednorodz., wew. inst.: wod-kan, CO, elektr. i gaz., zew. inst. : gaz. i elektr. prowadzone w wykopie, przyłącz wody i kan. san.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-P-I-4.6740.77.2021.GT
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Stalowa Wola, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.6.87.2021.AS
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Stalowa Wola,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.6.89.2021.AS
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Stalowa Wola,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.6.88.2021.AS
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Stalowa Wola,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci gazowej ociśnieniu roboczym niewyższym niż 0,5 MPa.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.6.86.2021.AS
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Stalowa Wola,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Pysznica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: