Geoportal Rachanie - tomaszowski - Pozwolenia na budowę Rachanie - tomaszowski

Pozwolenia na budowę Rachanie - tomaszowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Rachaniach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Rachań. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Rachaniach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Rachań

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Rachaniach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • wewnętrzna instalacja gazowa - gaz płynny do kościoła
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6479.2021.MK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski
  Status: Decyzja pozytywna
 • wewnetrzna instalacja gazowa - gaz plynny
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6478.2021.MK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny z przyłączami
  Nr wniosku/zgłoszenia: 5960.2021.AK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 5540.2021.AK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski
  Status: Decyzja pozytywna
 • abezpieczenie pozostalości ruin zespołu pałacowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 5442.2021.AP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny z przyłączami
  Nr wniosku/zgłoszenia: 14211.2020.AK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa sieci leektroenergetycznych na kablowe w zakresie budowy linii kablowej SN 15 kV, budowy stacji trafo Wozuczyn 1N i Wozuczyn 3N, budowy linii kablowej nN 0,4 kV, budowy przyłączy kablowych nN do budynków mieszkalnych
  Nr wniosku/zgłoszenia: 13613.2020.KP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa przyłącza SN i linii elektroenergetycznej nn
  Nr wniosku/zgłoszenia: 12552.2020.AK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-25
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tomaszów Lubelski,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych na kablowe w zakree budowy linii kablowej SN 15 kV, budowy stacji trafo Wozuczyn 1N i Wozuczyn 3N, budowy linii kablowej nN 0,4 kV, budowy przyłaczy kablowych nN do budynków mieszkalnych
  Nr wniosku/zgłoszenia: 12437.2020.KP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych na kablowe w zakresie budowy linii kablowej SN 15 kV , budowy linii kablowej nN 0,4 kV, demontażu linii napowietrznej SN 15kV oraz linii napowietrznej nnN 0,4 kV w pasie drogi wojewódzkiej nr 850 w miejscowościach Wożuczyn i Michalów Kolonia
  Nr wniosku/zgłoszenia: 181616/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Lubelski, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Rachanie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: