Geoportal Sztutowo - nowodworski - Pozwolenia na budowę Sztutowo - nowodworski

Pozwolenia na budowę Sztutowo - nowodworski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Sztutowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Sztutowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Sztutowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Sztutowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Sztutowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Przebudowa drogi gminnej nr 180027G ul. Kormoranów, części drogi gminnej nr 180023G ul. Leśnej oraz części drogi gminnej nr 180025G ul. Wrzosowej w Sztutowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budową wodociągu oraz z wykonaniem kanału technologicznego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.116.2021.EJ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr 358/2020 z dnia 2020-11-27, obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego – rozszerzenie zakresu robót o budowę instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7m2 na gaz płynny propan z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrznej instalacji gazowej w tym budynku.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.110.2021.NZ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa tarasu przy budynku rekreacji indywidualnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.95.2021.NZ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr 421/2018 z dnia 2018-12-18, obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowego w zabudowie zagrodowej, według zamiennego projektu zagospodarowania działki obejmującego rezygnację z budowy budynku garażowego i zmianę układu powierzchni utwardzonych.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.91.2021.EJ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.83.2021.EJ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr 223/2020 z dnia 2020-07-08, obejmującej budowę dwudziestu budynków (domków) letniskowych zakwaterowania turystycznego oraz budowę masztu internetowego wraz z niezbędną infrastrukturą, w ramach rozbudowy istniejącego ośrodka wczasowego "Bursztynowo", w zakresie zamiennego projektu zagospodarowania działki oraz zamiennych projektów architektoniczno-budowlanych domków letniskowych
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.71.2021.NZ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz dwóch budynków letniskowych zakwaterowania turystycznego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.65.2021.EJ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.59.2021.NZ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa czterech budynków letniskowych zakwaterowania turystycznego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.55.2021.EJ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym w celu zasilania budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.P.12.2021.EJ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-24
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Nowy Dwór Gdański,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Sztutowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: