Geoportal Tczów - zwoleński - Pozwolenia na budowę Tczów - zwoleński

Pozwolenia na budowę Tczów - zwoleński

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Tczowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Tczowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Tczowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Tczowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Tczowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • przebudowa napowietrznej stacji transformatorowej "BRZEZINKU KASZARNIA" wraz z przebudową sieci napowietrznej SN i rozbudowa sieci kablowej nN
  Nr wniosku/zgłoszenia: 259
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zwoleń,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu powtarzalnego MURATOR C333f, DOM ,,Miarodajny” wariant VI, wraz z infrastrukturą (szambo, śmietnik, miejsca postojowe, plac utwardzony)
  Nr wniosku/zgłoszenia: 99
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zwoleń, ul. Dr. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 85
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zwoleń, ul. Dr. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 79
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zwoleń, ul. Dr. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o poj. V=2700l z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowę wewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wg projektu indywidualnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 75
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zwoleń, ul. Dr. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 74
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zwoleń, ul. Dr. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową wg projektu gotowego ,,DOMEK NA MOKKA 053 ET”, oraz z infrastrukturą (przydomowa oczyszczalnia ścieków, śmietnik, plac utwardzony, 2 miejsca postojowe)
  Nr wniosku/zgłoszenia: 72
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zwoleń, ul. Dr. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 65
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zwoleń, ul. Dr. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 56
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zwoleń, ul. Dr. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu typowego ,,Ostryż DM-6604” wraz z infrastrukturą (plac utwardzony, śmietnik, 2 miejsca postojowe)
  Nr wniosku/zgłoszenia: 41
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zwoleń, ul. Dr. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Tczów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: