Pozwolenia na budowę Wąwolnica - puławski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Wąwolnicy

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Wąwolnicy. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Wąwolnicy. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Wąwolnicy

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Wąwolnicy. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 18095
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Puławy, Al. Królewska 19, 24-100 Puławy
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia na budowę AB.6740.8.673.2020 z dnia 27.10.2020 r dot. Budowa wewnętrznej i zewnętrznej doziemnej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 17535
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Puławy, Al. Królewska 19, 24-100 Puławy
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia na budowę, znak: AB.6740.8.765.2019, z dnia 29.11.2019 r. w zakresie wewnętrznej instalacji gazowej oraz doziemnej instalacji gazowej, na dz. nr 20/1, Rogalów, gm. Wąwolnica
  Nr wniosku/zgłoszenia: 16181
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Puławy, Al. Królewska 19, 24-100 Puławy
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wlz eNN, przydomową oczyszczalnią ścieków z zewnętrzną instalacją kanalizacyjną, przyłączem wodociągowym oraz zewnętrzną instalacją gazową.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 14464
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Puławy, Al. Królewska 19, 24-100 Puławy
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN i SN oraz demontaż sieci napowietrznej nN w Bartłomiejowicach
  Nr wniosku/zgłoszenia: 11864
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Puławy, Al. Królewska 19, 24-100 Puławy
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego, rozbiórka istniejących budynków gospodarczych
  Nr wniosku/zgłoszenia: 9328
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Puławy, Al. Królewska 19, 24-100 Puławy
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu typowego „KORNETTO” wraz z wlz, doziemną instalacją wodociągową, gazową oraz przydomową oczyszczalnią ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: 9330
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Puławy, Al. Królewska 19, 24-100 Puławy
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z doziemną instalacją gazową i wewnętrzną linią zasilającą energii elektrycznej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 8942
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Puławy, Al. Królewska 19, 24-100 Puławy
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszklanego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 8602
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-03
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Puławy, Al. Królewska 19, 24-100 Puławy
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbiórka sieci elektroenergetycznej w zakresie rozbiórki linii napowietrznej nn wraz z przyłączami do budynków, na dz. ew. nr 395/7, 401/1, 404, 405/1, 406/2, 410/6, 410/7, 410/10, 410/13, 410/14, 417, 418, 419, 774, 777, 778, oraz 53, 54, 56, 57/1, 79, 80 Zawada, gm. Wąwolnica
  Nr wniosku/zgłoszenia: 3227
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Puławy, Al. Królewska 19, 24-100 Puławy
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Wąwolnica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: