Pozwolenia na budowę Węgierska Górka - żywiecki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Węgierskiej Górce

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Węgierskiej Górki. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Węgierskiej Górce. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Węgierskiej Górki

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Węgierskiej Górce. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Cięcina .
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0700/21
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żywiec, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Cięcina
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0637/21
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żywiec, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku usługowego w m. Cięcina
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0626/21
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żywiec, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wolnostojącego garażu połączonego z wiatą oraz infrastrukturą towarzyszącą wm. Cięcina
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0629/21
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żywiec, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na mieszkalny jednorodzinny wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową w m. Cisiec
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0578/21
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żywiec, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN - podwieszenie nowego przewodu AsXSn4x70 od słupa nr 1 do słupa nr 4.1 dla zasilania Karczmy w m. Węgierska Górka
  Nr wniosku/zgłoszenia: 78/21/z
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-16
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żywiec,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Cisiec
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0530/21
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żywiec, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Żabnica
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0522/21
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żywiec, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Złatna.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0504/21
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żywiec, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec
  Status: Decyzja pozytywna
 • wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową gazu płynnego i przyłączem do budynku w m. Cięcina .
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0489/21
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Żywiec, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Węgierska Górka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: