Obszary chronione Gryfice - Gryfice

Ochrona przyrody w gminie Gryfice

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Gryfice? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Gryfice, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Gryfice

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dorzecze Regi: 1064.0 ha
  • Ostoja Golczewska: 0.08 ha
użytek ekologiczny
  • : 0.1 ha

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: