Pozwolenia na budowę Imielin

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w mieście Imielin

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla miasta Imielin. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w mieście Imielin. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie miasta Imielin

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w mieście Imielin. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Imielinie przy ul. Dunikowskiego na działce nr 931/50.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA-Im.6740.70.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Bieruń, ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przeniesienie decyzji Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego nr 117/Im/2018 z dnia 24 września 2018 r. (udzielającej Aleksandrze Chlebek pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Imielinie przy ul. Adamskiego na działce nr 1709/23,) na rzecz BESTMATIC Sp. Z o.o.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA-Im.6740.69.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Bieruń, ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Imielinie przy ul. Wandy na działce nr 1667/33.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA-Im.6740.62.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Bieruń, ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Imielinie przy ul. Marka na działce nr 930/35.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA-Im.6740.59.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Bieruń, ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana decyzji Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego nr 47/Im/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. udzielającej pozwolenia na budowę hali namiotowej magazynowej wraz z infrastruktura w Imielinie przy ul. Nowozachęty na działce nr 749/137
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA-Im.6740.61.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Bieruń, ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Imielinie przy ul. Podmiejskiej na działkach nr 261/77, 341/77, 337/77, 338/77, 339/77.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA-Im.6743.41.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bieruń,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Imielinie przy ul. Banachiewicza na działce nr 1808/89.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA-Im.6740.53.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bieruń, ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa i Rozbudowa budynku usługowo-mieszkalnego o część usługową wraz z rozbiórką budynku gospodarczego w Imielinie przy ul. Aptecznej na działce nr 1482/340.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA-Im.6740.52.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bieruń, ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na ul. Wiosennej oraz ulicy równoległej- boczna ul. Mirki w Imielinie na działkach n 1298/69, 1299/69, 1305/68, 1313/68.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA-Im.6743.39.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bieruń,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Imielinie przy ul. Drzymały na działce nr 794/95.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA-Im.6740.48.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Bieruń, ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Imielin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: