Geoportal Iwonicz-Zdrój - Iwonicz-Zdrój - Obszary chronione Iwonicz-Zdrój - Iwonicz-Zdrój

Obszary chronione Iwonicz-Zdrój - Iwonicz-Zdrój

Ochrona przyrody w gminie Iwonicz-Zdrój

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Iwonicz-Zdrój? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Iwonicz-Zdrój, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Iwonicz-Zdrój

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego: 3866.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Jaśliska: 152.0 ha
  • Rymanów: 10.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Beskid Niski: 250.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Iwonicz-Zdrój

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: