Geoportal Kalisz Pomorski - Kalisz Pomorski - Pozwolenia na budowę Kalisz Pomorski - Kalisz Pomorski

Pozwolenia na budowę Kalisz Pomorski - Kalisz Pomorski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Kalisz Pomorski

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Kalisz Pomorski. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Kalisz Pomorski. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Kalisz Pomorski

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Kalisz Pomorski. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa budynku żłobka "Szuwarek' wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędna infrastrukturą techniczną w tym parkingiem dla samochodów osobowych oraz placem zabaw
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.3.21.2021.PK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Drawsko Pomorskie, ul. Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • wewnętrzna instalacja gazowa wraz z montażem kondensacyjnego kotła gazowego o mocy do 24 kW i kuchni gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.3.17.2021.PK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Drawsko Pomorskie, ul. Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną : zasilaniem energetycznym - wlz, zewnętrzną instalacja wod.-kan., instalacja gazu
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.3.14.2021.PK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Drawsko Pomorskie, ul. Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wewnętrznej instalacji gazowej od istniejącego przyłącza gazowego do projektowanego kondensacyjnego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania o mocy do 20 KW i kuchni gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.3.12.2021.PK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Drawsko Pomorskie, ul. Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.3.10.2021.PK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Drawsko Pomorskie, ul. Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • zabudowa zagrodowa - budynek mieszkalny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.3.9.2021.PK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Drawsko Pomorskie, ul. Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • instalacja gazowa z montażem kotła gazowego i kuchni gazowej4P+P
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.24.2021.DS
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Drawsko Pomorskie, ul. Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kv elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15 kV, nn 0,4 kV i oświetlenia ulicznego, rozbiórka wiezowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN 15 KV, nn 0,4 kV i oświetlenia ulicznego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.3.8.2021.PK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Drawsko Pomorskie, ul. Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa gazociagu SR/C PE de z przyłączami gazu
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.8.3.2021.PK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-18
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Drawsko Pomorskie,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa gazociagu SR/C PE de z przyłączami gazu
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.8.3.2021.PK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-18
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Drawsko Pomorskie,
  Status: Brak sprzeciwu
Przejdź na nowy: Geoportal Kalisz Pomorski

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: