Obszary chronione Kamień Krajeński - Kamień Krajeński

Ochrona przyrody w Kamieniu Krajeńskim

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kamieniu Krajeńskim? Sprawdź aktualne statystyki dla Kamienia Krajeńskiego, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kamienia Krajeńskiego

park krajobrazowy
 • Krajeński Park Krajobrazowy: 15965.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 14.0 ha
 • : 13.0 ha
 • : 12.0 ha
 • "Twardy Kamień": 9.8 ha
 • : 6.0 ha
 • "Brzuchacz": 3.1 ha
 • : 2.9 ha
 • "Dąbrowa": 2.9 ha
 • "Staś": 2.4 ha
 • : 2.4 ha
 • : 1.9 ha
 • : 1.8 ha
 • : 1.8 ha
 • : 1.6 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.0 ha
 • : 0.96 ha
 • : 0.87 ha
 • : 0.84 ha
 • : 0.84 ha
 • : 0.79 ha
 • : 0.76 ha
 • : 0.76 ha
 • : 0.75 ha
 • : 0.69 ha
 • : 0.67 ha
 • : 0.58 ha
 • : 0.51 ha
 • : 0.51 ha
 • : 0.49 ha
 • : 0.48 ha
 • : 0.47 ha
 • : 0.46 ha
 • : 0.45 ha
 • : 0.44 ha
 • : 0.43 ha
 • : 0.42 ha
 • : 0.41 ha
 • : 0.4 ha
 • : 0.39 ha
 • : 0.33 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.23 ha
 • : 0.06 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Łobżonki: 0.56 ha

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: