Obszary chronione Kamień Pomorski - Kamień Pomorski

Ochrona przyrody w gminie Kamień Pomorski

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Kamień Pomorski? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Kamień Pomorski, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Kamień Pomorski

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ujście Odry i Zalew Szczeciński: 3941.0 ha
rezerwat
  • Bór Samliński im. Henryka Zięciaka: 54.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Zalew Kamieński i Dziwna: 5310.0 ha
  • Wybrzeże Trzebiatowskie: 2314.0 ha
  • Bagna Rozwarowskie: 1911.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Kamień Pomorski

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: