Geoportal Kcynia - Kcynia - Obszary chronione Kcynia - Kcynia

Obszary chronione Kcynia - Kcynia

Ochrona przyrody w Kcyni

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kcyni? Sprawdź aktualne statystyki dla Kcyni, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kcyni

obszar chronionego krajobrazu
 • Nadnotecki: 0.6 ha
 • Dolina Noteci: 0.31 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Noteci: 2405.0 ha
 • Lisi Kąt: 1063.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 9.7 ha
 • : 7.1 ha
 • : 4.8 ha
 • : 3.5 ha
 • : 3.2 ha
 • : 3.1 ha
 • : 3.0 ha
 • : 2.2 ha
 • : 2.1 ha
 • : 1.5 ha
 • : 0.85 ha
 • : 0.79 ha
 • : 0.45 ha
 • : 0.39 ha
 • : 0.07 ha
rezerwat
 • Grocholin: 18.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego: 2418.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Kcynia

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: