Geoportal Końskie - Końskie - Obszary chronione Końskie - Końskie

Obszary chronione Końskie - Końskie

Ochrona przyrody w gminie Końskie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Końskie? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Końskie, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Końskie

obszar chronionego krajobrazu
  • Konecko-Łopuszniański: 12520.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Pomorzany: 899.0 ha
  • Dolina Czarnej: 671.0 ha
  • Dolina Krasnej: 113.0 ha
  • Ostoja Brzeźnicka: 0.06 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Końskie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: