Pozwolenia na budowę Kożuchów - Kożuchów

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Kożuchów

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Kożuchów. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Kożuchów. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w gminie Kożuchów w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w gminie Kożuchów dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w gminie Kożuchów wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Kożuchów

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Kożuchów. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: 1 Maja, Chopina, Plac Ewangelicki, Literackiej, Głowackiego w Kożuchowie
  Nr wniosku/zgłoszenia: IB-II.7840.142.2019.MSto
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Lubuski, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Drzymały, Kolorowej, Okrzei, Plac Kopernika, Plac Zwycięstwa, Kraszewskiego w Kożuchowie.
  Nr wniosku/zgłoszenia: IB-II.7840.139.2019.MSto
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Lubuski, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
  Status: Decyzja pozytywna
 • instalacja gazowa dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BŚ.6740.737.2019.BP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Nowa Sól, ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych na działkach nr: 256/4, 303/1, 303/3, 303/4, 303/5, 303/6, 303/7, 303/8 w m. Książ Śląski, gm. Kożuchów
  Nr wniosku/zgłoszenia: IB-II.7843.253.2019.DHen
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-04
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Lubuski,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: IB-II.7840.129.2019.DHen
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Lubuski, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BŚ.6740.679.2019.BP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Nowa Sól, ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól
  Status: Decyzja pozytywna
 • wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BŚ.6740.673.2019.JK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Nowa Sól, ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól
  Status: Decyzja pozytywna
 • wewnętrzna instalacja gazowa
  Nr wniosku/zgłoszenia: BŚ.6740.675.2019.BP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Nowa Sól, ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przykanalikiem
  Nr wniosku/zgłoszenia: BŚ.6740.672.2019.AF
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Nowa Sól, ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe z instalacją kanalizacji sanitarnej, instalacją elektroenergetyczną i wodociągową
  Nr wniosku/zgłoszenia: BŚ.6740.666.2019.JK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Nowa Sól, ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Sprawdź pozwolenia wydawane w sąsiednich gminach:

Pozwolenia na budowę Nowa Sól

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Kożuchów