Obszary chronione Krzywiń - Krzywiń

Ochrona przyrody w gminie Krzywiń

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Krzywiń? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Krzywiń, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Krzywiń

obszar chronionego krajobrazu
  • Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generała Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra: 17899.0 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego: 5470.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Zachodnie Pojezierze Krzywińskie: 113.0 ha
rezerwat
  • Czerwona Wieś - otulina: 8.7 ha
  • Czerwona Wieś: 3.7 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Zbiornik Wonieść: 132.0 ha

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Krzywiń