Geoportal Łabiszyn - Łabiszyn - Obszary chronione Łabiszyn - Łabiszyn

Obszary chronione Łabiszyn - Łabiszyn

Ochrona przyrody w gminie Łabiszyn

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Łabiszyn? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Łabiszyn, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Łabiszyn

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Równina Szubińsko-Łabiszyńska: 766.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 20.0 ha
  • : 1.6 ha
  • : 0.85 ha
  • : 0.37 ha
rezerwat
  • Ostrów koło Pszczółczyna: 16.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Łabiszyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: