Geoportal Łapy - Łapy

Geoportal Łapy

Geoportal Łapy - sprawdź informacje o swojej gminie:

Chcesz wiedzieć więcej?
Dane urzędu

Urząd Miejski w Łapach

Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
Powiat: białostocki
Województwo: podlaskie
Tel: 74 7152251 wewn. , Fax: 85 7152256
e-mail: sekretariat@um.lapy.pl

www.lapy.pl

Władze lokalne

Burmistrz Krzysztof Gołaszewski

e-mail: sekretariat@um.lapy.pl

Może Cię zainteresować: