Geoportal Łapy - Łapy - Obszary chronione Łapy - Łapy

Obszary chronione Łapy - Łapy

Ochrona przyrody w gminie Łapy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Łapy? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Łapy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Łapy

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Narwiańskie Bagna: 2434.0 ha
  • Ostoja w Dolinie Górnej Narwi: 354.0 ha
park narodowy
  • Narwiański Park Narodowy - otulina: 4361.0 ha
  • Narwiański Park Narodowy: 2434.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Bagienna Dolina Narwi: 6374.0 ha
  • Dolina Górnej Narwi: 354.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Sokoły, Ochrona przyrody Turośń Kościelna, Ochrona przyrody Suraż
Przejdź na nowy: Geoportal Łapy

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: