Obszary chronione Mieszkowice - Mieszkowice

Ochrona przyrody w gminie Mieszkowice

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Mieszkowice? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Mieszkowice, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Mieszkowice

obszar chronionego krajobrazu
 • A Dębno-Gorzów: 0.02 ha
park krajobrazowy
 • Cedyński Park Krajobrazowy - otulina: 18272.0 ha
 • Cedyński Park Krajobrazowy: 6402.0 ha
 • Park Krajobrazowy "Ujście Warty": 0.5 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolna Odra: 4569.0 ha
 • Mieszkowicka Dąbrowa: 26.0 ha
użytek ekologiczny
 • Murawa Błeszyńska: 7.6 ha
 • Gozdowicki Mszar: 1.8 ha
 • Gozdowicki Mszar II: 1.1 ha
 • Brochucin: 0.84 ha
 • Murawa ostnicowa: 0.8 ha
 • Błeszyńska Wydma: 0.3 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Dolina Słubi (gm. Mieszkowice): 102.0 ha
 • Bór Bagienny: 2.5 ha
 • Dolina Słubi (gm. Moryń): 0.01 ha
rezerwat
 • Jeziora Siegniewskie: 23.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnej Odry: 8882.0 ha
 • Ostoja Witnicko-Dębniańska: 0.07 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Mieszkowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: