Geoportal Mikołajki - Mikołajki - Obszary chronione Mikołajki - Mikołajki

Obszary chronione Mikołajki - Mikołajki

Ochrona przyrody w gminie Mikołajki

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Mikołajki? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Mikołajki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Mikołajki

obszar chronionego krajobrazu
 • Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: 5512.0 ha
 • Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Wschód: 1717.0 ha
 • Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Zachód: 1214.0 ha
 • Jezior Legińsko-Mrągowskich: 0.34 ha
park krajobrazowy
 • Mazurski Park Krajobrazowy: 11061.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Piska: 4018.0 ha
 • Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo: 3244.0 ha
użytek ekologiczny
 • Osa: 210.0 ha
 • Polder Woźnice: 156.0 ha
 • Bażyna: 14.0 ha
 • Torfowisko Zełwąga: 1.6 ha
 • Prawdowskie Wzgórze: 0.32 ha
rezerwat
 • Jezioro Łuknajno: 1206.0 ha
 • Krutynia Dolna: 129.0 ha
 • Czapliniec: 16.0 ha
 • Jezioro Lisunie: 14.0 ha
 • Pierwos: 0.42 ha
 • Nietlickie Bagno - otulina: 0.03 ha
 • Jezioro Warnołty: 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Piska: 10462.0 ha
 • Jezioro Łuknajno: 1381.0 ha
 • Bagna Nietlickie: 114.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Mikołajki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: