Pozwolenia na budowę Mikołów

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w mieście Mikołów

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla miasta Mikołów. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w mieście Mikołów. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie miasta Mikołów

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w mieście Mikołów. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w ramach realizacji warunków przyłączenia do sieci obiektu handlowo- usługowego na działce nr 1108/8 w Mikołowie przy ul. Bielskiej (odcinek w pasie drogi wojewódzkiej DW928 - dz. nr 282/8, 279/7)
  Nr wniosku/zgłoszenia: IFXV.7843.2.70.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-31
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Śląski,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Doprowadzenie instalacji gazowej do kuchni, wymiana pieca gazowego i wymiana przewodu na kwasoodporny, Mikołów
  Nr wniosku/zgłoszenia: RKP.2021.34408
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt:
  Zamierzenie: odbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mikołów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, Mikołów
  Nr wniosku/zgłoszenia: RKP.2021.32714
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-12
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mikołów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego, Mikołów
  Nr wniosku/zgłoszenia: RKP.2021.32460
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-12
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mikołów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbudowa sieci gazowej N/C DZ110mmPE wraz z budową dwunastu przyłący gazu N/C DZ40mm PE, Mikołów
  Nr wniosku/zgłoszenia: RKP.2021.32457
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mikołów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Mikołów
  Nr wniosku/zgłoszenia: RKP.2021.31285
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mikołów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Mikołów
  Nr wniosku/zgłoszenia: RKP.2021.31282
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mikołów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego, Mikołów
  Nr wniosku/zgłoszenia: RKP.2021.30636
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-04
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mikołów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Przebudowa sieci wodociągowej związanej z budową pawilonu handlowego wraz z drogami wewnętrznymi, parkingami, pylonem reklamowym, zbiornikiem retencyjnym i infrastrukturą techniczną, Mikołów
  Nr wniosku/zgłoszenia: RKP.2021.29689
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mikołów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbudowa sieci gazowej do budynku mieszkalnego, Mikołów
  Nr wniosku/zgłoszenia: RKP.2021.28754
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mikołów,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: