Geoportal Miłosław - Miłosław - Obszary chronione Miłosław - Miłosław

Obszary chronione Miłosław - Miłosław

Ochrona przyrody w gminie Miłosław

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Miłosław? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Miłosław, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Miłosław

obszar chronionego krajobrazu
  • Szwajcaria Żerkowska: 572.0 ha
park krajobrazowy
  • Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy: 5844.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Lasy Żerkowsko-Czeszewskie: 3922.0 ha
  • Ostoja Nadwarciańska: 222.0 ha
użytek ekologiczny
  • Pasieka: 22.0 ha
rezerwat
  • Czeszewski Las: 207.0 ha
  • Dwunastak - otulina: 14.0 ha
  • Dwunastak: 9.2 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Środkowej Warty: 4946.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Miłosław

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: