Geoportal Morąg - Morąg - Obszary chronione Morąg - Morąg

Obszary chronione Morąg - Morąg

Ochrona przyrody w gminie Morąg

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Morąg? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Morąg, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Morąg

obszar chronionego krajobrazu
  • Narieński: 3077.0 ha
  • Lasów Taborskich: 3036.0 ha
  • Kanału Elbląskiego: 1776.0 ha
  • Rzeki Wąskiej: 1372.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Uroczysko Markowo: 615.0 ha
użytek ekologiczny
  • Rozlewisko Morąskie: 123.0 ha
  • Gorzeń Duży: 0.8 ha
  • Gorzeń Mały: 0.43 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Morąg

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: