Obszary chronione Moryń - Moryń

Ochrona przyrody w gminie Moryń

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Moryń? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Moryń, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Moryń

park krajobrazowy
  • Cedyński Park Krajobrazowy - otulina: 12457.0 ha
  • Cedyński Park Krajobrazowy: 2591.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Wzgórza Moryńskie: 346.0 ha
  • Dolna Odra: 139.0 ha
użytek ekologiczny
  • Łabędzin I: 10.0 ha
  • Łabędzin II: 6.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Morzycko: 414.0 ha
  • Dolina Słubi (gm. Moryń): 164.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Cedyńska: 4381.0 ha
  • Dolina Dolnej Odry: 183.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Moryń

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: