Geoportal Okonek - Okonek - Obszary chronione Okonek - Okonek

Obszary chronione Okonek - Okonek

Ochrona przyrody w gminie Okonek

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Okonek? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Okonek, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Okonek

obszar chronionego krajobrazu
  • Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy (woj. wielkopolskie): 9025.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Poligon w Okonku: 2182.0 ha
  • Dolina Debrzynki: 121.0 ha
  • Dolina Szczyry: 32.0 ha
  • Diabelskie Pustacie:
użytek ekologiczny
  • Żurawina: 49.0 ha
  • Gwdziańskie Mechowiska: 20.0 ha
rezerwat
  • Wrzosowiska w Okonku: 204.0 ha
  • Dolina Gwdy: 3.8 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Okonek

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: