Obszary chronione Opole Lubelskie - Opole Lubelskie

Ochrona przyrody w gminie Opole Lubelskie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Opole Lubelskie? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Opole Lubelskie, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Opole Lubelskie

obszar chronionego krajobrazu
  • Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu: 4572.0 ha
park krajobrazowy
  • Wrzelowiecki Park Krajobrazowy - otulina: 5571.0 ha
  • Wrzelowiecki Park Krajobrazowy: 3376.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Opole Lubelskie: 2254.0 ha
  • Komaszyce: 111.0 ha
użytek ekologiczny
  • "Emilcin": 9.6 ha

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Opole Lubelskie