Geoportal Orzysz - Orzysz - Obszary chronione Orzysz - Orzysz

Obszary chronione Orzysz - Orzysz

Ochrona przyrody w gminie Orzysz

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Orzysz? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Orzysz, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Orzysz

obszar chronionego krajobrazu
 • Jezior Orzyskich: 9063.0 ha
 • Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: 5418.0 ha
 • Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Wschód: 4729.0 ha
 • Puszczy i Jezior Piskich: 463.0 ha
park krajobrazowy
 • Mazurski Park Krajobrazowy: 1430.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Murawy na Poligonie Orzysz: 1299.0 ha
 • Mazurskie Bagna: 968.0 ha
użytek ekologiczny
 • Bagno Nietlice: 797.0 ha
 • Czapliniec Solidus: 0.21 ha
 • Ostoje Ptasie nad Jeziorem Zdedy: 0.06 ha
rezerwat
 • Nietlickie Bagno: 797.0 ha
 • Nietlickie Bagno - otulina: 492.0 ha
 • Jezioro Zdedy: 181.0 ha
 • Jeziorko koło Drozdowa: 10.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Ostoja Poligon Orzysz: 10792.0 ha
 • Puszcza Piska: 2068.0 ha
 • Bagna Nietlickie: 1538.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Orzysz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: