Geoportal Pilzno - Pilzno - Obszary chronione Pilzno - Pilzno

Obszary chronione Pilzno - Pilzno

Ochrona przyrody w gminie Pilzno

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Pilzno? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Pilzno, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Pilzno

obszar chronionego krajobrazu
  • Pogórza Ciężkowickiego (woj. podkarpackie): 7445.0 ha
  • Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie): 4042.0 ha
  • Pogórza Strzyżowskiego: 3000.0 ha
  • Jastrząbsko-Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu:
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolna Wisłoka z Dopływami: 11.0 ha
  • Wisłoka z dopływami: 6.8 ha
rezerwat
  • Słotwina: 3.3 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Pilzno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: