Obszary chronione Piotrków Kujawski - Piotrków Kujawski

Ochrona przyrody w gminie Piotrków Kujawski

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Piotrków Kujawski? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Piotrków Kujawski, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Piotrków Kujawski

obszar chronionego krajobrazu
  • Jezioro Głuszyńskie: 1802.0 ha
  • Goplańsko-Kujawski: 1.0 ha
park krajobrazowy
  • Nadgoplański Park Tysiąclecia: 1104.0 ha
  • Nadgoplański Park Tysiąclecia: 0.33 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Jezioro Gopło: 896.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Nadgoplańska: 567.0 ha

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Piotrków Kujawski