Obszary chronione Polanów - Polanów

Ochrona przyrody w gminie Polanów

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Polanów? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Polanów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Polanów

obszar chronionego krajobrazu
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Okolice Żydowo-Biały Bór": 3290.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Okolice Polanowa": 2001.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Radwi" (Mostowo-Zegrze): 141.0 ha
 • Jezioro Bobięcińskie ze Skibską Górą: 16.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Radwi, Chocieli i Chotli: 5791.0 ha
 • Dolina Grabowej: 5380.0 ha
 • Jezioro Bobięcińskie: 911.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 35.0 ha
 • : 34.0 ha
 • : 26.0 ha
 • : 19.0 ha
 • : 15.0 ha
 • : 10.0 ha
 • : 10.0 ha
 • : 10.0 ha
 • Torfowisko poligeniczne - Bagno Wietrzno: 9.4 ha
 • Torfowisko Wierzchlas: 7.3 ha
 • Żurawisko: 5.5 ha
 • Bagno Buszyńskie: 4.9 ha
 • : 4.3 ha
 • : 4.3 ha
 • Bagno Dębowe: 4.3 ha
 • Bagno pracz: 4.1 ha
 • : 3.9 ha
 • Bagno Modrzewie: 3.8 ha
 • : 3.2 ha
 • : 3.0 ha
 • Kalce: 3.0 ha
 • : 2.8 ha
 • Bagno Hela: 2.4 ha
 • Bagno Pompa: 2.3 ha
 • Bagno Karlota: 2.1 ha
 • Bagno Kople: 1.8 ha
 • Przy Grabowej: 1.7 ha
 • Żwirowa: 1.2 ha
 • Pod Rabatami: 1.2 ha
 • Żelibórz: 1.2 ha
 • Bagno Drewniany Mostek: 1.1 ha
 • Gwiazda: 1.1 ha
 • Torfowisko przy piwnicy: 0.97 ha
 • Łaszczewska: 0.8 ha
 • Bagno Dzikowo: 0.57 ha
 • Szwajnebruch: 0.49 ha
 • Bagno Przebudowa: 0.48 ha
 • Na Żurawiu: 0.42 ha
 • : 0.4 ha
 • : 0.34 ha
 • : 0.03 ha
 • : 0.01 ha
 • Jezioro Bobięcińskie Wielkie:
rezerwat
 • Rezerwat na Rzece Grabowej: 2.7 ha
 • Wieleń: 1.9 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Ostoja Drawska: 0.05 ha

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: