Obszary chronione Prabuty - Prabuty

Ochrona przyrody w gminie Prabuty

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Prabuty? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Prabuty, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Prabuty

obszar chronionego krajobrazu
  • Morawski: 2833.0 ha
  • Jeziora Dzierzgoń: 1760.0 ha
  • Rzeki Liwy (woj. pomorskie): 1506.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy (woj.warmińsko-mazurskie): 1.5 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Mikołajki Pomorskie: 132.0 ha
rezerwat
  • Jezioro Liwieniec - otulina: 154.0 ha
  • Jezioro Liwieniec: 125.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Prabuty

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: