Obszary chronione Rzepin - Rzepin

Ochrona przyrody w gminie Rzepin

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Rzepin? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Rzepin, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Rzepin

obszar chronionego krajobrazu
 • Dolina Ilanki: 1478.0 ha
 • Ośniańska Rynna z Jeziorem Busko: 187.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ujście Ilanki: 406.0 ha
 • Dolina Ilanki: 383.0 ha
 • Rynna Jezior Rzepińskich: 294.0 ha
 • Torfowiska Sułowskie: 44.0 ha
użytek ekologiczny
 • WZDŁUŻ ILIANKI: 60.0 ha
 • WOKÓŁ JEZIORA POPIENKO: 20.0 ha
 • OCZKO: 9.6 ha
 • ŁĄKI: 8.1 ha
 • NAD ILIANKĄ: 7.9 ha
 • GAJEC: 7.0 ha
 • POLA: 4.5 ha
 • PRZY ILIANCE: 4.2 ha
 • PRZY DRODZE: 4.1 ha
 • PRZY OCZKU: 2.3 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Uroczysko Ośniańskich Jezior: 259.0 ha
rezerwat
 • Mokradła Sułowskie: 44.0 ha

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Rzepin