Geoportal Rzeszów - Pozwolenia na budowę Rzeszów

Pozwolenia na budowę Rzeszów

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Rzeszowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Rzeszowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Rzeszowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Rzeszowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Rzeszowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • „Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych” na działkach nr 1124, 1337/9, 1337/13, 1337/14, 1337/21, 1337/22, 1337/23, 1337/24, 1337/25, 1337/26, 1337/27, 1337/28, 1337/29, 1337/30, 1337/31, 1337/32, 1337/33, 1337/34, 1338, 1340/2, 1340/11, 1340/12, 1340/13, 1340/14, 1343/5, 1343/6, 1347/8, 1453/2, 1454/8, 1454/9, 1454/15, 1454/16, 1455/9, 1455/11, 1456/9, 1457, 1460/4, 1460/5, 1462/5 obr. 225 położonych w Rzeszowie w rejonie ulic Herbowej i Legionistów
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6743.71.31.2021.AS71
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-08
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Rzeszów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych oraz budynku usługowo – mieszkalnego – Etap I”
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6743.72.40.2021.KC72
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-25
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Rzeszów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., c.o., gazu, elektryczną) doziemna instalacja gazu oraz doziemna instalacja energetyczna
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6740.68.38.2021.BS68
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów m.p.
  Status: Decyzja pozytywna
 • Odcinek sieci gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6743.68.36.2021.BS68
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-24
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Rzeszów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • „Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnych, jednorodzinnego” na działkach nr 2852/2, 2861/1, 2861/5, 2861/6 obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Sportowców
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6743.71.28.2021.AS71
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-20
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Rzeszów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • "Rozbiórka budynku magazynu technicznego” na działce nr 51/5 obr. 207 położonej w Rzeszowie przy ul. Ujejskiego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6741.51.2.2021.MW51
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Prezydent Miasta Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów m.p.
  Status: Decyzja pozytywna
 • instalacją gazu, instalacją: wod-kan, co, wewnętrzną i doziemną policznikową instalacją elektryczną, przyłączem kanalizacji deszczowej, zbiornikiem bezodpływowym na wody opadowe (kat. I)”
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6740.72.46.2021.KC72
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów m.p.
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek gospodarczy
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6740.69.19.2021.AW69
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów m.p.
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia na budowę nr 789/2018 z dnia 27.08.2018r.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6740.69.18.2021.AW69
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów m.p.
  Status: Decyzja pozytywna
 • „Budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazu, wentylacji mechanicznej, prądu oraz przyłącza: wody i kanalizacji sanitarnej oraz doziemnej instalacji: gazowej i elektrycznej” na działce nr 1503/14 obr. 225 położonej w Rzeszowie przy ul. Anielskiej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6740.71.17.2021.AS71
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów m.p.
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Rzeszów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: