Geoportal Sępopol - Sępopol - Zanieczyszczenie powietrza Sępopol - Sępopol

Zanieczyszczenie powietrza Sępopol - Sępopol

Zanieczyszczenie powietrza Sępopol

Sprawdź średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Sępopol.

Zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 w gminie Sępopol.

Zanieczyszczenie pyłami średnimi PM10 dla gminy Sępopol

Według norm jakości powietrza określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady UE, średnioroczny poziom dopuszczalny dla stężenia pyłów PM 10 wynosi 40 µg/m3, a dla PM2,5 25 µg/m3 Dowiedz się więcej o zanieczyszczeniu powietrza w wybranym przez Ciebie miejscu w raportach o terenie

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 2.5 w gminie Sępopol

  • 10-15 μg/m³: 140.0 km²
  • 15-20 μg/m³: 104.0 km²

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 10 dla gminy Sępopol

  • 15-20 μg/m³: 245.0 km²

Informacje o zanieczyszczeniu powietrza na Twojej działce

Poziom zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10 i PM 2,5 może znacząco różnić się ze względu na dokładną lokalizację nawet w obszarze jednej miejscowości. Sprawdź jakie poziomy zanieczyszczenia powietrza występują na wskazanym przez Ciebie terenie.

Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo zawierający szczegółowe wartości zanieczyszczenia powietrza oraz przedstawiona na mapie analizę jakości powietrza dla wskazanego terenu lub konkretnej wybranej działki.

Sprawdź zanieczyszczenie powietrza w sąsiednich gminach:

Zanieczyszczenie powietrza Bartoszyce
Przejdź na nowy: Geoportal Sępopol

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: