Geoportal Sieraków - Sieraków - Pozwolenia na budowę Sieraków - Sieraków

Pozwolenia na budowę Sieraków - Sieraków

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Sieraków

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Sieraków. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Sieraków. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Sieraków

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Sieraków. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.109.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Międzychód, ul. Wigury 12, 64-400 Międzychód
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana elewcji budynku związana z wykoanieniem wejść edukacyjnych oraz instalacją sygnalizacji pożaru wraz z oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym w budynku przedszkola w Sierakowie
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.96.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Międzychód, ul. Wigury 12, 64-400 Międzychód
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego i przydomowej oczyszczalni ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.83.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Międzychód, ul. Wigury 12, 64-400 Międzychód
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana do pozwolenia AB-7351/S/38/2004 z dnia 10.05.2004 dot rozbudowy budynku gospodarczego o część mieszkalną z adaptacją poddasza na cene mieszkalne
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.68.2021 dot. AB-7351/S/38/2004
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Międzychód, ul. Wigury 12, 64-400 Międzychód
  Status: Decyzja pozytywna
 • płyta gnojowa i zbiornik na gnojowicę
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.56.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Międzychód, ul. Wigury 12, 64-400 Międzychód
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.45.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Międzychód, ul. Wigury 12, 64-400 Międzychód
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbiórka dwóch budynków gospodarczych
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6741.4.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Międzychód, ul. Wigury 12, 64-400 Międzychód
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbiórka budynku gospodarczo-garazowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6741.2.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Międzychód, ul. Wigury 12, 64-400 Międzychód
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wewnętrznej instalacji gazowej na gaz ziemny do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.20.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Międzychód, ul. Wigury 12, 64-400 Międzychód
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.19.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Międzychód, ul. Wigury 12, 64-400 Międzychód
  Status: Decyzja pozytywna
Przejdź na nowy: Geoportal Sieraków

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: