Geoportal Sulęcin - Sulęcin - Obszary chronione Sulęcin - Sulęcin

Obszary chronione Sulęcin - Sulęcin

Ochrona przyrody w gminie Sulęcin

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Sulęcin? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Sulęcin, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Sulęcin

obszar chronionego krajobrazu
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Lubniewicko-Sulęcińskie: 5704.0 ha
 • Dolina Jeziornej Strugi: 4580.0 ha
 • Dolina Postomii: 1380.0 ha
park krajobrazowy
 • Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy: 1507.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie: 4222.0 ha
 • Nietoperek: 303.0 ha
użytek ekologiczny
 • TORFOWISKO KOPANIEC: 20.0 ha
 • MOKRADŁA na JEZIORNEJ STRUDZE: 14.0 ha
 • BAGNO KUMAKÓW: 3.2 ha
 • ŻURAWINA I: 2.6 ha
 • BAGNO KUMAKÓW I: 2.4 ha
 • DŁUGIE: 1.9 ha
 • ŻURAWINA: 1.6 ha
 • MSZAR WEŁNIAKOWY: 1.5 ha
 • POLIGON: 1.4 ha
 • BUSZENKO: 1.0 ha
 • BAGNO ZWYCZAJNE: 0.94 ha
 • ŁĄKA STORCZYKOWA W WIELOWSI: 0.73 ha
 • BAGNO ZWYCZAJNE I: 0.25 ha
 • JEZIORNA: 0.1 ha
stanowisko dokumentacyjne
 • Żebra: 4.4 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Uroczysko Lubniewsko: 217.0 ha
 • Uroczyska Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego: 0.03 ha
rezerwat
 • Buczyna Łagowska: 116.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Sulęcin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: