Obszary chronione Świerzawa - Świerzawa

Ochrona przyrody w gminie Świerzawa

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Świerzawa? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Świerzawa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Świerzawa

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Chełmy: 2.3 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Góry i Pogórze Kaczawskie: 4732.0 ha
  • Ostoja nad Bobrem: 199.0 ha
rezerwat
  • Buczyna Storczykowa na Białych Skałach: 8.8 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Świerzawa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: