Geoportal Szubin - Szubin - Obszary chronione Szubin - Szubin

Obszary chronione Szubin - Szubin

Ochrona przyrody w gminie Szubin

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Szubin? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Szubin, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Szubin

obszar chronionego krajobrazu
  • Jezior Żędowskich: 738.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Łąki Trzęślicowe w Foluszu: 2133.0 ha
  • Równina Szubińsko-Łabiszyńska: 1101.0 ha
  • Solniska Szubińskie: 362.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 25.0 ha
  • : 8.0 ha
  • : 2.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego: 15.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Szubin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: